วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » สนช. สนทนาในรายการ “เคลียร์คัดชัดเจน” ประเด็น “สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ….”

สนช. สนทนาในรายการ “เคลียร์คัดชัดเจน” ประเด็น “สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ….”

กุมภาพันธ์ 8, 2018 9:36 am by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องส่ง ๓ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. …. บันทึกเทปสนทนาในรายการ “เคลียร์คัดชัดเจน” ในประเด็น “สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ….” ออกอากาศในวันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๕ – ๑๑.๓๐ นาฬิกา ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)

131606 131607 131620

|  486 views

Leave a Comment

*

scroll to top