วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » สนช. ร่วมสนทนาในประเด็น “ติดตามผล สนช.ลงพื้นที่พบชาวสุพรรณบุรี” ในรายการ “มองรัฐสภา”

สนช. ร่วมสนทนาในประเด็น “ติดตามผล สนช.ลงพื้นที่พบชาวสุพรรณบุรี” ในรายการ “มองรัฐสภา”

กุมภาพันธ์ 8, 2018 10:34 am by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๕-๐๙.๕๕ นาฬิกา ณ ห้องส่งสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข รองประธานคณะอนุกรรมการเตรียมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ จังหวัดสุพรรณบุรี และนายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ เลขานุการคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมสนทนาในประเด็น “ติดตามผล สนช.ลงพื้นที่พบชาวสุพรรณบุรี” ในรายการ “มองรัฐสภา” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา ดิจิทัลทีวี ช่อง ๑๐ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) และสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา

S__31784977

S__31784978

S__31784979

|  284 views

Leave a Comment

*

scroll to top