วันศุกร์ , 14 ธันวาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » ประธาน สนช. มอบเงินบริจาคของ สนช. ให้แก่ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ เพื่อสมทบกิจกรรม “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Left Behind” 

ประธาน สนช. มอบเงินบริจาคของ สนช. ให้แก่ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ เพื่อสมทบกิจกรรม “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Left Behind” 

กุมภาพันธ์ 8, 2018 12:40 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๕๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัดิแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มอบเงินซึ่งได้รับบริจาคจากสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน ๒๗๘,๗๐๐ บาท ให้แก่ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ เพื่อสมทบกิจกรรม “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Left Behind”
โอกาสนี้ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้กล่าวให้กำลังใจทีมผู้จัดกิจกรรมฯ ในการดำเนินการสร้าง “ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน” ณ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นพื้นที่แห่งโอกาสสู่อาชีพที่ยั่งยืนให้แก่คนพิการทั่วประเทศให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งให้กำลังใจคนพิการให้มีกำลังใจที่เข้มแข็งในการต่อสู้ฟันฝ่าข้อจำกัดของร่างกายและอุปสรรคต่าง ๆ ด้วย
1518067953456

1518067956122

1518067958810

1518067963809

|  275 views

Leave a Comment

*

scroll to top