วันศุกร์ , 14 ธันวาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » ประธาน กมธ.พาณิชย์ฯ รับหนังสือจากสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย

ประธาน กมธ.พาณิชย์ฯ รับหนังสือจากสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย

กุมภาพันธ์ 8, 2018 12:49 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมาธิการฯ และพลเอก ศุภกร สงวนชาติศรไกร กรรมาธิการ รับหนังสือจากสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย (ECONTHAI) นำโดยนางเนาวรัตน์ ทรงสวัสดิ์ชัย ประธานสภาองค์การนายจ้างฯ เพื่อยื่นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองแรงงาน ๒๕๔๑  พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารจัดการของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ และร่างพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. …. ซึ่งกำลังจะเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พร้อมทั้งผลกระทบจากการปรับค่าแรงขั้นต่ำ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่กำลังจะปรับใหม่ ซึ่งจะมีผลในเดือนเมษายน ๒๕๖๑ นี้ ซึ่งเป็นข้อสรุปที่ได้รวบรวมจากการจัดสัมมนาเรื่อง ความเคลื่อนไหวกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่ผู้ประกอบการต้องรู้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ที่ผ่านมา
ด้าน พลเอก สิงห์ศึก กล่าวว่า จะนำข้อมูลดังกล่าวไปศึกษา ทั้งนี้ ส่วนใดที่เป็นข้อเท็จจริงและเป็นกฎหมายที่สามารถทำได้จะนำไปปฏิบัติ ส่วนใดเป็นกฎระเบียบที่เกิดขึ้นใหม่ หรือมีเหตุผลอย่างไรก็จะแจ้งกลับไปให้ทราบต่อไป

1518067971543

1518067969161

1518067966335

|  474 views

Leave a Comment

*

scroll to top