วันศุกร์ , 14 ธันวาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จ. หนองบัวลำภู

ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จ. หนองบัวลำภู

กุมภาพันธ์ 9, 2018 2:37 pm by: Category: กิจกรรมพิเศษ, กิจกรรมสำนักงานฯ, หน้าหลัก ปิดความเห็น บน ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จ. หนองบัวลำภู A+ / A-

S__45916269

วันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลำภู
นายคณวัฒน์ วงศ์แก้ว ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ กล่าวเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ ในโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสู่เยาวชนในสถานศึกษา
(สภาจำลองสัญจร) ซึ่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความรู้เกี่ยวกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผ่านกิจกรรมสภาจำลองให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมปีที่ ๕ จำนวน ๔๕๐ คน โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ พิเดช รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กล่าวต้อนรับ

โอกาสนี้ ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย นายคณวัฒน์ วงศ์แก้ว ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ กับ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร โดย นายณรงค์ศักดิ์ พิเดช รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร

S__45916267

S__45916263

S__45916273

|  727 views
scroll to top