วันศุกร์ , 14 ธันวาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ.การพาณิชย์ฯ ศึกษาดูงานและเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดเชียงรายเกี่ยวกับสถานการณ์การค้าชายแดน

กมธ.การพาณิชย์ฯ ศึกษาดูงานและเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดเชียงรายเกี่ยวกับสถานการณ์การค้าชายแดน

กุมภาพันธ์ 12, 2018 9:25 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันเสาร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ศาลากลาง จังหวัดเชียงราย คณะกรรมาธิการ
การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร
ประธานคณะกรรมาธิการ เดินทางศึกษาดูงานและเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
ในจังหวัดเชียงรายเกี่ยวกับสภาพการค้า มูลค่าการค้าและการกำกับดูแลการนำเข้า – ส่งออกสินค้าเกษตร สถานการณ์การค้าชายแดน แนวทางการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร การลงทุนภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดเชียงราย โครงการ SME Support&Rescue Center กองทุนพัฒนา SMEs ตามแนวทางประชารัฐประจำจังหวัดเชียงราย
การพิจารณาแก้ไขผังเมืองรวมจังหวัดเชียงราย


จากนั้น เดินทางศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับสภาพการค้าชายแดนด่านศุลกากรเชียงของ พิธีการและรายการสินค้านำเข้า – ส่งออกสินค้าที่สำคัญ กระบวนการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า – ขาออก การตรวจสินค้าด้วยเครื่อง X-Ray วิธีการหลักการตรวจสอบการสำแดงเท็จ การตรวจสอบการนำเข้า – ส่งออกสินค้าควบคุม และสินค้าตามมาตรการต่าง ๆ และการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตร ณ ห้องประชุมด่านศุลกากรเชียงของ

S__16293892 S__16293893 S__16293897 S__16293898

|  593 views

Leave a Comment

*

scroll to top