วันศุกร์ , 14 ธันวาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ.การพาณิชย์ฯ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับเส้นทางการค้าระหว่างจีนตอนใต้และประเทศไทย(จังหวัดเชียงราย) ณ ด่านศุลกากรเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

กมธ.การพาณิชย์ฯ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับเส้นทางการค้าระหว่างจีนตอนใต้และประเทศไทย(จังหวัดเชียงราย) ณ ด่านศุลกากรเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

กุมภาพันธ์ 12, 2018 9:35 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมด่านศุลกากรเชียงแสน จังหวัดเชียงราย คณะกรรมาธิการ
การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร
ประธานคณะกรรมาธิการ ศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับเส้นทางการค้าระหว่างจีนตอนใต้และ
ประเทศไทย(จังหวัดเชียงราย) การขนส่งสินค้าล้านช้าง – แม่น้ำโขง การจัดเก็บรายได้ มูลค่าการค้า สินค้า
นำเข้า – ส่งออกที่สำคัญ การอนุญาตจัดตั้งและเลิกการดำเนินการคลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้าที่มั่นคง
และท่าเรือรับอนุญาต รวมถึงปัญหาเกี่ยวกับการผ่านแดนสินค้า การนำเข้า – ส่งออกสินค้าของไทย
จากนั้น ได้เดินทางไปดูการขนส่งสินค้าของท่าเรือที่สำคัญ เช่น ท่าเรือเทศบาล ท่าเรือปศุสัตว์
ท่าเรือพาณิชย์ล้านช้าง

S__16318506 S__16318509 S__16318513 S__16318515

|  518 views

Leave a Comment

*

scroll to top