วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ. การทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนช. ร่วมแถลงความห่วงใยในกรณีบุกรุกพื้นที่หวงห้ามและคุกคามชีวิตสัตว์ป่า ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก

กมธ. การทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนช. ร่วมแถลงความห่วงใยในกรณีบุกรุกพื้นที่หวงห้ามและคุกคามชีวิตสัตว์ป่า ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก

กุมภาพันธ์ 12, 2018 3:21 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-
27656956_1613756822033400_2038714178431541918_n
วันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ คณะกรรมาธิการ
การทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข ประธาน
คณะกรรมาธิการ ร่วมกันแถลงแสดงความกังวลและห่วงใยต่อกรณีที่มีกลุ่มบุคคลพร้อมด้วยอาวุธเข้าไปพักแรมบริเวณพื้นที่หวงห้ามและคุกคามชีวิตสัตว์ป่า ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก ซึ่งถือเป็นการละเมิดพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ พร้อมแสดงความชื่นชมเจ้าหน้าที่ ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่ร่วมกันแสดงออกถึงความรัก ห่วงใยต่อชีวิตสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมซึ่งกำลังถูกทำลาย โดยขอให้ทุกฝ่ายมั่นใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบที่จะบังคับใช้สำหรับผู้กระทำความผิด นอกจากนี้ ยังได้กล่าวยกย่อง สดุดีต่อการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ซื่อสัตย์ ทุ่มเท เสียสละ รวมทั้งมีการบังคับใช้กฎหมายสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเคร่งครัดเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ชนรุ่นหลังสืบต่อไป
พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข กล่าวด้วยว่า คณะกรรมาธิการจะเชิญเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาพบเพื่อให้กำลังใจและแสดงความชื่นชมต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้งการให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ๓๑๑ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒
27857746_1613756882033394_3594166827785112298_n
27971942_1613756942033388_847811501059779272_n
|  190 views

Leave a Comment

*

scroll to top