วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ จังหวัดนครพนม

ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ จังหวัดนครพนม

กุมภาพันธ์ 12, 2018 3:29 pm by: Category: กิจกรรมพิเศษ, กิจกรรมสำนักงานฯ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

521735

วันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ กล่าวเปิดพร้อมบรรยายพิเศษในโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ สู่เยาวชนในสถานศึกษา (สภาจำลองสัญจร) ซึ่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความรู้เกี่ยวกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผ่านกิจกรรมสภาจำลองให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๓๕๐ คน โดยมี นายศิริชัย ไตรยราช ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปิยะมหาราชาลัย กล่าวต้อนรับ

521740

521741

521742

|  310 views

Leave a Comment

*

scroll to top