วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ.การพาณิชย์ฯ ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมบริษัท ไทยรอแยลฟรอเซ็นฟู๊ด จำกัด และบริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)

กมธ.การพาณิชย์ฯ ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมบริษัท ไทยรอแยลฟรอเซ็นฟู๊ด จำกัด และบริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 13, 2018 10:03 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก ยุทธศิลป์ โดยชื่นงาม เลขานุการคณะกรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการสนับสนุนภารกิจพาณิชย์ อุตสาหกรรม และแรงงาน ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมบริษัท ไทยรอแยลฟรอเซ็นฟู๊ด จำกัด และบริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อลดการพึ่งพาแรงงานต่างด้าว

ทั้งนี้ จากการศึกษาพบว่าปัจจุบันภาคการผลิต โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีลักษณะงานประเภท 3D
ประกอบด้วย งานสกปรก (dirty) งานอันตราย (dangerous) และงานยาก (demanding) แรงงานส่วนใหญ่
ร้อยละ ๘๕ – ๙๐ เป็นแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะจากประเทศเมียนมา เนื่องจากแรงงานไทย
ไม่นิยมทำงานประเภทดังกล่าว ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการจะนำข้อมูลที่ได้รับมาทำการศึกษาวิเคราะห์หาแนวทาง
ในการส่งเสริม และพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อลดการพึ่งพาแรงงานต่างด้าวต่อไป

S__62177374 S__62177375 S__62177376 S__62185477

|  648 views

Leave a Comment

*

scroll to top