วันอังคาร , 13 พฤศจิกายน 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » อนุ กมธ.กิจการเด็กและเยาวชนฯ ศึกษาดูงานและหารือร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา เกี่ยวกับการเรียนการสอนที่ส่งเสริมคุณธรรมและวิถีประชาธิปไตย ณ โรงเรียนทับทอง

อนุ กมธ.กิจการเด็กและเยาวชนฯ ศึกษาดูงานและหารือร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา เกี่ยวกับการเรียนการสอนที่ส่งเสริมคุณธรรมและวิถีประชาธิปไตย ณ โรงเรียนทับทอง

กุมภาพันธ์ 13, 2018 2:31 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันอังคารที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนทับทอง เขตจุตจักร กรุงเทพฯ คณะอนุกรรมาธิการกิจการเด็ก
และเยาวชน ในคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะกรรมการโครงการส่งเสริมคุณธรรมและวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน ร่วมกับมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ นำโดย คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี รองประธานกรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการ ศึกษาดูงานและหารือร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา เกี่ยวกับการเรียนการสอนที่ส่งเสริมคุณธรรมและวิถีประชาธิปไตย ปัญหาของเด็กปฐมวัย การส่งต่อชั้นเรียนระหว่างปฐมวัยและประถมศึกษา รวมถึงการใช้เครื่องมือพัฒนาทักษะทางสมอง (EF) มาช่วยในการเรียนรู้ของเด็ก

884 886 888 890

|  211 views

Leave a Comment

*

scroll to top