วันอังคาร , 13 พฤศจิกายน 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การวิเคราะห์ร่างกฎหมาย (๒)”

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การวิเคราะห์ร่างกฎหมาย (๒)”

กุมภาพันธ์ 14, 2018 3:18 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว หลานหลวง กรุงเทพฯ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การวิเคราะห์ร่างกฎหมาย (๒)” ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรการปฏิบัติงานสนับสนุนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๕ ซึ่งสถาบันพระปกเกล้า จัดขึ้นเพื่อพัฒนาสมรรถนะการทำงานของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

S__3571760

S__3571761

S__3571773

S__3571758

|  558 views

Leave a Comment

*

scroll to top