วันอังคาร , 16 ตุลาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สรุปผลการประชุม อนุฯ ศึกษาด้านการดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุแบบครบวงจร (กมธ. การสาธารณสุข) สนช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุม อนุฯ ศึกษาด้านการดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุแบบครบวงจร (กมธ. การสาธารณสุข) สนช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

กุมภาพันธ์ 15, 2018 9:25 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

 

timeline_20180214_102450

วันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๕ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒

เรื่องพิจารณา

               พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ในการดำเนินงานเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุ รวมทั้งการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันการหกล้ม
ในผู้สูงอายุ ตลอดจนประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเชิญ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพมาให้ข้อมูล

ผลการพิจารณา

            สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) มีการดำเนินงานขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยมีการเตรียมความพร้อมประชาชนเพื่อเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สุขภาพ และด้านสังคม มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาระบบเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ และมีการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในเขตชุมชนเมือง  โดยการดำเนินการเกี่ยวข้องกับการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ ได้มีการดำเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุน
งบประมาณในการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับการใช้งานของผู้สูงอายุ และมีการจัดทำคู่มือ “กันลืม กันล้ม” ในรูปแบบหนังสือ โปสเตอร์ วีดีทัศน์ เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้สูงอายุให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนเองเพื่อป้องกันการหกล้ม อีกทั้งสามารถเผยแพร่ความรู้ให้กับญาติของผู้สูงอายุเพื่อให้ช่วยกันดูแลผู้สูงอายุให้เกิด
ความเสี่ยงต่อการหกล้มให้น้อยที่สุด

timeline_20180214_102454

timeline_20180214_102500

timeline_20180214_102504

|  229 views

Leave a Comment

*

scroll to top