วันศุกร์ , 14 ธันวาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » ประธาน กมธ. วิฯ พิจารณาร่าง พ.ร.บ. การกลับเป็นผู้ประกันตนฯ บันทึกเทปสนทนาในรายการ “เคลียร์คัดชัดเจน” ประเด็น “คืนสิทธิ์” ผู้ประกันตนฯ (๒๓ ก.พ. ๖๑) ทางช่อง NBT

ประธาน กมธ. วิฯ พิจารณาร่าง พ.ร.บ. การกลับเป็นผู้ประกันตนฯ บันทึกเทปสนทนาในรายการ “เคลียร์คัดชัดเจน” ประเด็น “คืนสิทธิ์” ผู้ประกันตนฯ (๒๓ ก.พ. ๖๑) ทางช่อง NBT

กุมภาพันธ์ 22, 2018 9:26 am by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

28279065_1623040911104991_7325668868045735150_n

วันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องส่ง ๓ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. …. บันทึกเทปสนทนาในรายการ “เคลียร์คัดชัดเจน” ในประเด็น “คืนสิทธิ์” ผู้ประกันตน ขาดส่งเงินสมทบประกันสังคม ออกอากาศในวันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๕ – ๑๑.๓๐ นาฬิกา ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)

28168120_1623040974438318_7115068066352334237_n

28279815_1623040941104988_4254763452177501223_n (1)

|  398 views

Leave a Comment

*

scroll to top