วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » พิจารณากฎหมาย » สรุปผลการประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน

กุมภาพันธ์ 22, 2018 10:30 am by: Category: พิจารณากฎหมาย, หน้าหลัก, แต่งตั้ง สรรหา Leave a comment A+ / A-
DSC_9672
วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ ได้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อพิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการสรรหาฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาฯ พ.ศ. ๒๕๖๑ และพิจารณาวินิจฉัยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม ประวัติและพฤติการณ์ทั่วไปของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน รวมจำนวน ๑๔ คน โดยพิจารณาข้อมูลจากผลการตรวจสอบที่ได้รับจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผลปรากฏว่า มีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน จำนวน ๒ คน ได้แก่ ดร. ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ และนางภรณี ลีนุตพงษ์
DSC_9677
2 ข่าวประชุมสรรหาผู้ตรวจการ ครั้งที่ 2.สั้น
|  936 views

Leave a Comment

*

scroll to top