วันศุกร์ , 14 ธันวาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » ประธาน สนช. เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๐

ประธาน สนช. เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๐

กุมภาพันธ์ 22, 2018 12:17 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, กิจกรรมสำนักงานฯ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ นายพรเพชร วิชิตชลชัย
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย
ประจำปี ๒๕๖๐ ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมีผู้เข้ารับพระราชทาน ประกอบด้วย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จำนวน ๙๘ ราย

DSC_2761 DSC_2767 DSC_2776 DSC_3002 DSC_3006 DSC_3011 DSC_3029 DSC_3051

|  1,112 views

Leave a Comment

*

scroll to top