วันพุธ , 17 ตุลาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง บรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการวิเคราะห์และจัดทำความเห็นทางกฎหมายในประเด็นที่อาจเกิดผลกระทบต่อเนื้อหาของ (ร่าง) กฎหมาย”

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง บรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการวิเคราะห์และจัดทำความเห็นทางกฎหมายในประเด็นที่อาจเกิดผลกระทบต่อเนื้อหาของ (ร่าง) กฎหมาย”

มีนาคม 5, 2018 4:27 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันจันทร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ๒๗๐๒ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง บรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการวิเคราะห์และ
จัดทำความเห็นทางกฎหมายในประเด็นที่อาจเกิดผลกระทบต่อเนื้อหาของ (ร่าง) กฎหมาย” ในการสัมมนา เรื่อง “แนวทางการวิเคราะห์และจัดทำความเห็นทางกฎหมายในประเด็นที่อาจเกิดผลกระทบต่อเนื้อหาของ (ร่าง) กฎหมาย” ซึ่งสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดขึ้นให้แก่นิติกรและนักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติด้านกฎหมาย เพื่อให้มีแนวทางที่ชัดเจนในการสนับสนุนงานด้านวิชาการให้แก่คณะกรรมาธิการ
อันจะทำให้ภารกิจในการพิจารณาร่างกฎหมายของคณะกรรมาธิการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อไป

112476

112494

112495

112497

|  267 views

Leave a Comment

*

scroll to top