วันเสาร์ , 15 ธันวาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ.การบริหารราชการแผ่นดิน ศึกษาดูงานโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

กมธ.การบริหารราชการแผ่นดิน ศึกษาดูงานโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

มีนาคม 6, 2018 7:18 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

ระหว่างวันที่ ๔ – ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง เดินทางศึกษาดูงานและรับฟังข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดของสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (The Office of Strategy Management) และคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) โดยมี นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป

จากนั้น เดินทางไปศึกษาดูงานโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย : โครงการอนุรักษ์ป่าชายเลน ณ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1520338417729 1520338419155 1520338416391 1520338420264

|  610 views

Leave a Comment

*

scroll to top