วันอังคาร , 16 ตุลาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » สนช. บันทึกเทปสนทนาในรายการ “เคลียร์คัดชัดเจน” ในประเด็น “คืบหน้าร่างกฎหมาย ส.ส.”

สนช. บันทึกเทปสนทนาในรายการ “เคลียร์คัดชัดเจน” ในประเด็น “คืบหน้าร่างกฎหมาย ส.ส.”

มีนาคม 8, 2018 9:33 am by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันพุธที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๑๕ นาฬิกา ณ ห้องส่ง ๓ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ นายสมชาย แสวงการ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. …. ตามมาตรา ๒๖๗ วรรคห้า ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บันทึกเทปสนทนาในรายการ “เคลียร์คัดชัดเจน” ในประเด็น “คืบหน้าร่างกฎหมาย ส.ส.” ออกอากาศในวันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๐.๓๐ -๒๑.๐๐ นาฬิกา ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)

143390

143391

143392

|  181 views

Leave a Comment

*

scroll to top