วันพุธ , 17 ตุลาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » รองประธาน กมธ. การสังคมฯ สนช. ร่วมให้สัมภาษณ์ประเด็น ” “บทบาทสตรีไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0” ในรายการ “มองรัฐสภา” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

รองประธาน กมธ. การสังคมฯ สนช. ร่วมให้สัมภาษณ์ประเด็น ” “บทบาทสตรีไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0” ในรายการ “มองรัฐสภา” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

มีนาคม 8, 2018 4:39 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ รองประธานคณะกรรมาธิการ
การสังคม เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส และประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี และ
ดร.สุธาดา เมฆรุ่งเรืองกุล อนุกรรมาธิการกิจการสตรี ได้ให้สัมภาษณ์ในประเด็น “บทบาทสตรีไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0” ในรายการ “มองรัฐสภา” ออกอากาศเวลา ๐๙.๐๕ – ๐๙.๕๕ นาฬิกา ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา โดยได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับกฎหมายต่าง ๆ ที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบ เพื่อรองรับความเท่าเทียมระหว่างเพศและส่งเสริมศักยภาพของสตรีและบทบาทของสตรีไทยในมิติต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจ สังคม และด้านอื่น ๆ

115889

270589

|  375 views

Leave a Comment

*

scroll to top