วันอังคาร , 16 ตุลาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » อนุฯ ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนย่านกะดีจีนสู่ความมั่นคงยั่งยืน (กมธ. การศาสนาฯ) สนช. จัดโครงการสัมมนา เรื่อง “ชุมชนกะดีจีน ถิ่นคนดีวิถีไทย ใจรักษ์แผ่นดิน”

อนุฯ ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนย่านกะดีจีนสู่ความมั่นคงยั่งยืน (กมธ. การศาสนาฯ) สนช. จัดโครงการสัมมนา เรื่อง “ชุมชนกะดีจีน ถิ่นคนดีวิถีไทย ใจรักษ์แผ่นดิน”

มีนาคม 12, 2018 9:10 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๘ อาคาร ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนย่านกะดีจีนสู่ความมั่นคงยั่งยืน ในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดโครงการสัมมนาพัฒนา ๖ ชุมชนย่านกะดีจีน ๓ ศาสนา ๔ ความเชื่อ เกื้อหนุนกัน สู่สันติสุข เรื่อง “ชุมชนกะดีจีน ถิ่นคนดีวิถีไทย ใจรักษ์
แผ่นดิน” โดยมี พลตำรวจเอก พิชิต ควรเดชะคุปต์ ประธานคณะกรรมาธิการฯ เป็นประธานเปิดการสัมมนา และ
พลเอก ภาณุวัชร นาควงษม์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ กล่าวรายงาน

การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาและสนับสนุนชุมชนย่านกะดีจีนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นและสามารถเป็นต้นแบบของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน
อันเป็นการเสริมสร้างสันติสุขของสังคม ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่นำไปสู่ความมั่นคงของประเทศต่อไป

29101806_1641403565935392_9029427600283402240_n

28958798_1641403595935389_9070974408075509760_n

29027125_1641403655935383_6739547665953980416_n

29027203_1641403689268713_4416439815923302400_n

|  299 views

Leave a Comment

*

scroll to top