วันพุธ , 17 ตุลาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ. การเมือง สนช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการเสวนาหัวข้อ “การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย”

กมธ. การเมือง สนช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการเสวนาหัวข้อ “การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย”

มีนาคม 12, 2018 9:15 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

29063497_1641443612598054_2188464009735307264_n

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องนวรัฐ ชั้น ๓ โรงแรมเมอเวนพิค สุริวงศ์ โฮเต็ล เชียงใหม่ คณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการเสวนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย” โดยมีนายกล้านรงค์ จันทิก ประธานคณะกรรมาธิการ เปิดการเสวนา และนายศิระชัย โชติรัตน์ รองประธานคณะกรรมาธิการ กล่าวรายงาน 

การเสวนาครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อระดมความเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะความเป็นพลเมืองที่พึงประสงค์ กลไกการเสริมสร้างความเป็นพลเมือง และกลไกการดำเนินการเสริมสร้างความเป็นพลเมือง อันจะนำไปสู่การปลูกจิตสำนึกความเป็นพลเมืองให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป โดยกิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมที่ ๑ ” IDENTITY อัตลักษณ์” กิจกรรมที่ ๒ “เมื่อโลกจะแตก พลเมืองแบบไหนที่ควรจะรอด” และกิจกรรมที่ ๓ “พลเมืองเพื่อสร้างพลเมือง”

29062567_1641443662598049_6363249496498896896_n

29063064_1641443725931376_3525454622804148224_n

|  199 views

Leave a Comment

*

scroll to top