วันอังคาร , 11 ธันวาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ.การวิทยาศาสตร์ฯ เยี่ยมชมทรรศการผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในงานประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๑ (NAC 2018)

กมธ.การวิทยาศาสตร์ฯ เยี่ยมชมทรรศการผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในงานประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๑ (NAC 2018)

มีนาคม 12, 2018 3:38 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันจันทร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี
คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน นำโดย นายโกศล
เพ็ชร์สุวรรณ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ และในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในงานประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๑ (NAC 2018) ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและนิทรรศการ เช่น โครงการพัฒนา
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ตามพระดำริ ความร่วมมือระหว่างไทยกับสภาวิทยาศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
ชุดตรวจโรคพืช นวัตกรรมด้าน Human-centric Design สำหรับผู้สูงอายุ โดย DlnS lab แบตเตอรี่ต้นแบบสำหรับรถยนต์นั่งไฟฟ้า โดยคณะกรรมาธิการจะนำข้อมูลที่ได้รับมาพิจารณาหาแนวทางส่งเสริม สนับสนุนเทคโนโลยีของประเทศเพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ และนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดได้อย่างยั่งยืน โดยมี ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. ให้การต้อนรับ

S__5619782 S__5619783 S__5619784

|  282 views

Leave a Comment

*

scroll to top