วันอาทิตย์ , 21 ตุลาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » อนุ กมธ. ด้านการมีส่วนร่วมและการกระจายอำนาจฯ หารือเกี่ยวกับการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อการท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่

อนุ กมธ. ด้านการมีส่วนร่วมและการกระจายอำนาจฯ หารือเกี่ยวกับการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อการท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่

มีนาคม 12, 2018 8:04 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันจันทร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ศาลากลางจังหวัดกระบี่ คณะอนุกรรมาธิการด้านการมีส่วนร่วมและการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ในคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ นำโดย พลเอก ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ร่วมรับฟังบรรยายสรุปและสนทนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่อยู่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อการท่องเที่ยว รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยมี นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ และคณะ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป

1520858414019 1520858415547 1520858427358 1520858428775

|  225 views

Leave a Comment

*

scroll to top