วันอังคาร , 23 ตุลาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เปิดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ กรุงเทพมหานคร (กลุ่มกรุงเทพกลาง)

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เปิดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ กรุงเทพมหานคร (กลุ่มกรุงเทพกลาง)

มีนาคม 12, 2018 8:22 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, สนช.พบประชาชน, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันจันทร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมประชานารถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ เขตดินแดง กรุงเทพฯ คณะอนุกรรมการเตรียมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ กรุงเทพมหานคร (กลุ่มกรุงเทพกลาง) นำโดย นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ ประธานอนุกรรมการ ได้จัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ กรุงเทพมหานคร (กลุ่มกรุงเทพกลาง) โดยมีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล นายอนุมัติ อาหมัด และพลเรือเอก ธราธร ขจิตสุวรรณ อนุกรรมการ เข้าร่วมกิจกรรม โดยมี นายสุชีพ อารีประชาภิรมย์ ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง ในฐานะประธานกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง ให้การต้อนรับ

สำหรับกลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้อำนวยการเขต ผู้นำชุมชน นักเรียนนักศึกษา กลุ่มสตรี และภาคประชาชน ในเขตพื้นที่กรุงเทพกลาง จำนวน ๙ เขต ได้แก่ เขตพระนคร เขตดุสิต เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์ เขตดินแดง เขตห้วยขวาง เขตพญาไท เขตราชเทวี และเขตวังทองหลาง จำนวน ๒๕๐ คน ซึ่งได้ร่วมนำเสนอปัญหาต่าง ๆ อาทิ ปัญหาการใช้สิทธิรักษาพยาบาล (บัตรทอง) โดยให้สามารถใช้สิทธิได้กับทุกโรงพยาบาลของรัฐปัญหายาเสพติด ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในการดูแลผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง ปัญหาไฟส่องสว่างในพื้นที่เขตดินแดง ปัญหาขยะชุมชน ปัญหาฝุ่นละออง ปัญหาการระบายน้ำลงคลองแสนแสบโดยไม่มีการบำบัดน้ำเสีย ปัญหาอุโมงค์ส่งน้ำและปัญหาตึกสูงในเขตพญาไท ปัญหาฝุ่นละอองจากการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ผลกระทบจากการโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม รวมถึงความต้องการสะพานข้ามคลองโอ่งอ่างในเขตดินแดง และทางเดินรอบคลองแสนแสบ เป็นต้น

 

ทั้งนี้ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ได้ชี้แจงว่า เบื้องต้น ปัญหาที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กทม. อาทิ การสร้างสะพานข้ามคลองโอ่งอ่างในเขตดินแดง และทางเดินรอบคลองแสนแสบ ทางสำนักงานเขตจะรับไปดำเนินการ ส่วนปัญหาที่เป็นภาพรวม อาทิ การเปลี่ยนแปลงสิทธิในการรักษาพยาบาล (บัตรทอง) ในกรณีโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขนั้น สภานิติบัญญัติแห่งชาติจะนำไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป

โครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ กรุงเทพมหานคร (กลุ่มกรุงเทพกลาง) เป็นส่วนหนี่งของการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ซึ่งได้ดำเนินการมาแล้ว ๗๖ จังหวัด โดยกรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดที่ ๗๗ โดยได้กำหนดแบ่งการลงพื้นที่พบประชาชนในกลุ่มพื้นที่ต่าง ๆ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนทั้งสิ้น ๑๐,๕๓๔ ราย สามารถดำเนินการจนได้ข้อยุติแล้ว จำนวน ๘,๔๓๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๗ และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒,๐๙๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๙๓

1520859959809 1520859961209 1520859972812 1520859974395 1520860007898

 

|  459 views

Leave a Comment

*

scroll to top