วันอังคาร , 13 พฤศจิกายน 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » คณะอนุกรรมาธิการสนับสนุนภารกิจพาณิชย์ ฯ ศึกษาดูงานและเข้าเยี่ยมชมบริษัท ที ยู ดับบลิว เท็กซ์ไทล์ จำกัด

คณะอนุกรรมาธิการสนับสนุนภารกิจพาณิชย์ ฯ ศึกษาดูงานและเข้าเยี่ยมชมบริษัท ที ยู ดับบลิว เท็กซ์ไทล์ จำกัด

มีนาคม 13, 2018 12:44 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันจันทร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม คณะอนุกรรมาธิการสนับสนุนภารกิจพาณิชย์ อุตสาหกรรม และแรงงาน ในคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก ยุทธศิลป์ โดยชื่นงาม ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ศึกษาดูงานและเข้าเยี่ยมชมบริษัท ที ยู ดับบลิว เท็กซ์ไทล์ จำกัด
จากนั้น เยี่ยมชมบริษัท ไทยโทเรเท็กซ์ไทล์มิลส์ จำกัด พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับศึกษาแนวทางลดการนำเข้าแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ สำหรับภาคอุตสาหกรรมโดยเล็งเห็นว่าในอนาคตประเทศไทยจะขาดแคลนแรงงานไร้ฝีมือ ทั้งนี้ คณะอนุกรรมาธิการจะทำการศึกษาวิเคราะห์แนวทางในการส่งส่งเสริม จูงใจและทัศนคติในการทำงานประเภทดังกล่าวเพื่อให้อุตสาหกรรมพัฒนาไปได้โดยลดการนำเข้าแรงงานไร้ฝีมือ

S__5685287

S__5685288

S__5685289

S__5685290

|  571 views

Leave a Comment

*

scroll to top