วันอังคาร , 11 ธันวาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ. การเศรษฐกิจฯ สนช. ศึกษาดูงานและร่วมประชุมกับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

กมธ. การเศรษฐกิจฯ สนช. ศึกษาดูงานและร่วมประชุมกับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

มีนาคม 14, 2018 2:37 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันพุธที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย  พลอากาศเอก ชนะ อยู่สถาพร ประธานคณะกรรมาธิการ ศึกษาดูงานและ
ร่วมประชุมกับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหารของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยได้รับฟัง
การบรรยายในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
๑. ภาพรวมและแนวโน้มสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
๒. แนวทางการกำกับดูแลสกุลเงินดิจิตอลและผลกระทบต่อระบบการเงิน
๓. บทบาทของธนาคารแห่งประเทศไทยในการกำกับดูแลผู้ให้บริการที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน และ
๔. กรณีการใช้มาตรฐานรายงานการเงิน ฉบับที่ ๙ เรื่องเครื่องมือทางการเงิน
ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการจะได้รวบรวมข้อมูลที่ได้รับดังกล่าว นำไปประกอบการพิจารณาต่อไป

S__5758998

S__5758999

S__5759000

S__5759001

|  283 views

Leave a Comment

*

scroll to top