วันพุธ , 26 กันยายน 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » ึคกก. บูรณาการ ประสานงาน กรณีกู้ชีพฉุกเฉิน สนช. มอบรางวัลพร้อมเกียรติบัตรให้แก่ผู้จัดทำคลิปที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการ “หยุดตายบนท้องถนน ด้วยอาสาตาจราจร”

ึคกก. บูรณาการ ประสานงาน กรณีกู้ชีพฉุกเฉิน สนช. มอบรางวัลพร้อมเกียรติบัตรให้แก่ผู้จัดทำคลิปที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการ “หยุดตายบนท้องถนน ด้วยอาสาตาจราจร”

มีนาคม 14, 2018 5:21 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

S__5775389

วันพุธที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๒๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ คณะกรรมการบูรณาการ ประสานงาน กรณีกู้ชีพฉุกเฉิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยคณะทำงานจัดทำแผนและมาตรการลดการสูญเสียจากภัยบนท้องถนน ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลพร้อมเกียรติบัตรให้แก่เจ้าของคลิปที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการ
“หยุดตายบนท้องถนน ด้วยอาสาตาจราจร” โดยมี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานคณะกรรมการ เป็นประธานในพิธี และนายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิ
เมาไม่ขับ ในฐานะประธานคณะทำงาน กล่าวรายงาน  
พิธีมอบรางวัลในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ ๒ มีคลิปที่ผ่านการ
คัดเลือกจากคณะทำงานเพื่อเข้ารับเงินรางวัล จำนวน ๓ คลิป ได้แก่

รางวัลที่ ๑ ชื่อคลิป “รถตู้นักเลง” เป็นเหตุการณ์คนขับรถตู้ขับรถมีลักษณะขับรถปาดหน้าไปมา ถือเป็นภัยในการใช้รถ ใช้ถนน ไม่ควรเอามาเป็นเยี่ยงอย่าง ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้รถ ใช้ถนน เหตุเกิดที่ถนนต่างระดับเสรีไทย ได้รับเงินรางวัล จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ซึ่งเจ้าของคลิปไม่ประสงค์ออกนามและไม่ประสงค์รับรางวัล

รางวัลที่ ๒ ชื่อคลิป “จังหวะนี้ใครผิด” โดย นายอรรถพล หลิมปานนท์ เป็นเหตุการณ์อุบัติเหตุที่มีองค์ประกอบหลายอย่างที่ไม่ถูกกฎจราจรซึ่งเผยแพร่ให้คน ใช้รถ ใช้ถนนทราบและหลีกเลี่ยงต่อไปเหตุเกิดที่จังหวัดภูเก็ต ได้รับเงินรางวัล จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลที่ ๓ ชื่อคลิป “กระบะสวนเลน” โดย นายอารีคาน ปาทาน เป็นเหตุการณ์ที่คนขับรถกระบะกระทำผิดกฎหมายจราจร จนเป็นเหตุให้ผู้ใช้ถนนมาตามปกติได้รับอุบัติเหตุ ถือเป็นการเตือนภัยผู้ใช้รถ ใช้ถนน เหตุเกิดที่จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับเงินรางวัล จำนวน ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

นอกจากนี้ ยังได้ประกาศชมเชยสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง ๓ เนื่องจากเป็นแบบอย่างการใช้ละครโทรทัศน์สื่อสารกรณีกู้ชีพฉุกเฉิน การทำ CPR อันมีประโยชน์ต่อสังคมอีกด้วย

สำหรับโครงการ “หยุดตายบนท้องถนน ด้วยอาสาตาจราจร” เป็นโครงการที่คณะทำงานจัดทำแผนและมาตรการลดการสูญเสียจากภัยบนท้องถนนจัดทำขึ้น โดยเชิญชวนคนไทยร่วมกันเป็นผู้ปกป้องความปลอดภัยของคนไทยบนท้องถนนด้วยการเป็นอาสาจราจร โดยการส่งคลิปผู้ขับขี่ที่ละเมิดกฎหมายไปยังเพจชมรมกล้องหน้ารถ และ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ซึ่งคลิปที่นำไปสู่การจับกุมผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดี คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ

S__5775386

S__5775387

S__5775388

|  355 views

Leave a Comment

*

scroll to top