วันอังคาร , 11 ธันวาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » อนุฯ เตรียมการดำเนินงานโครงการ สนช. พบประชาชน (กลุ่มกรุงเทพเหนือ) ร่วมรับฟังปัญหาเกี่ยวกับ “การระบายน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและปัญหาจราจร”

อนุฯ เตรียมการดำเนินงานโครงการ สนช. พบประชาชน (กลุ่มกรุงเทพเหนือ) ร่วมรับฟังปัญหาเกี่ยวกับ “การระบายน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและปัญหาจราจร”

มีนาคม 14, 2018 5:32 pm by: Category: กิจกรรมพิเศษ, สนช.พบประชาชน, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันพุธที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารเกียกกาย สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพฯ คณะอนุกรรมการเตรียมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ กรุงเทพมหานคร (กลุ่มกรุงเทพเหนือ) นำโดย พลอากาศเอก ธงชัย แฉล้มเขตร ประธานอนุกรรมาธิการ นำคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ถกแถลงปัญหาร่วมกับส่วนราชการ ในประเด็นปัญหาเกี่ยวกับ “การระบายน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและปัญหาจราจร” ในโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายสมศักดิ์ มีอุดมศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักด้านปฏิบัติการ สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานคร และคณะ เป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อจากคลองลาดพร้าวถึงแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง ๑๔ จุด ซึ่งครอบคลุมบริเวณถนนสำคัญทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ถนนพหลโยธิน ถนนวิภาวดีรังสิต ถนนรัชดาภิเษก ถนนลาดพร้าว ถนนกำแพงเพชร และถนนสามเสน อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในคลองบางซื่อ และรองรับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นในคลองบางซื่อ
นอกจากนี้ คณะฯ ยังได้พบปะประชาชนเขตบางซื่อและเขตจตุจักร เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรค ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพเหนือ ซึ่งได้ร่วมนำเสนอปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการระบายน้ำ ไฟฟ้าไม่สว่าง การจัดเก็บขยะ การจอดรถไม่เป็นระเบียบ วินมอเตอร์ไซต์ ขางทางเข้า-ออก จากนั้น ได้ลงพื้นที่ศึกษาดูสภาพปัญหาการระบายน้ำ ณ สถานีสูบน้ำอุโมงค์บางซื่อ สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานคร
สำหรับเขตพื้นที่กรุงเทพเหนือ ประกอบด้วยเขตต่าง ๆ จำนวน ๗ เขต ได้แก่ เขตสายไหม เขตบางซื่อ เขตจตุจักร เขตหลักสี่ เขตบางเขน เขตดอนเมือง และเขตลาดพร้าว

S__40640520

S__40640521

S__40640522

S__40640523

S__40640524

S__40640525

|  778 views

Related Posts

Leave a Comment

*

scroll to top