วันอังคาร , 11 ธันวาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » อนุฯ ด้านการคมนาคมทางบกและทางราง (กมธ. การคมนาคม) สนช. ร่วมหารือด้านคมนาคมกับสำนักงานทางหลวงที่ ๑๗ (กระบี่)

อนุฯ ด้านการคมนาคมทางบกและทางราง (กมธ. การคมนาคม) สนช. ร่วมหารือด้านคมนาคมกับสำนักงานทางหลวงที่ ๑๗ (กระบี่)

มีนาคม 23, 2018 5:27 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๗ (กระบี่) คณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางบกและทางราง ในคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายวันชัย ศารทูลทัต ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ประชุมหารือร่วมกับ นายธีระวัฒน์ ทรัพย์เสนาะ ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ ๑๗ และคณะผู้บริหาร เกี่ยวกับโครงข่ายเส้นทางที่อยู่ในความรับผิดชอบ ปัญหาอุปสรรค
ในการดำเนินงาน รวมทั้งแผนการก่อสร้างเส้นทางไปท่าอากาศยานตรัง จากนั้น เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ประชุมหารือร่วมประชุมกับนายสมชาย ลีลาประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๔ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับโครงข่ายเส้นทางที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานทางหลวง
ชนบทที่ ๑๔ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างเส้นทางเพื่อรองรับการเดินทางไปท่าอากาศยานตรังและ
การปรับปรุงเส้นทางไปยังท่าเรือนาเกลือ จังหวัดตรัง เพื่ออำนวยความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทางและ
การขนส่งสินค้า

S__27574466

S__27574467

|  189 views

Leave a Comment

*

scroll to top