วันอังคาร , 11 ธันวาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » รองประธาน สนช. คนที่สอง สรุปภาพรวมโครงการ สนช. พบประชาชน และรับฟังปัญหาด้านแหล่งน้ำในพื้นที่ ๔ เขตของ กทม.

รองประธาน สนช. คนที่สอง สรุปภาพรวมโครงการ สนช. พบประชาชน และรับฟังปัญหาด้านแหล่งน้ำในพื้นที่ ๔ เขตของ กทม.

มีนาคม 27, 2018 9:36 am by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, สนช.พบประชาชน, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-
 วันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๔๕ นาฬิกา ณ ห้องประชุมชั้น ๗ สำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพฯ
คณะอนุกรรมการเตรียมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ กรุงเทพมหานคร (กลุ่มกรุงธนเหนือ) นำโดย พลเอก ศุภวุฒิ อุตมะ ประธานอนุกรรมการ ได้พบปะเพื่อ
รับฟังปัญหาด้านแหล่งน้ำร่วมกับผู้อำนวยการเขต ผู้แทนภาคประชาชนในพื้นที่ จำนวน ๔ เขต ได้แก่ เขตคลองสาน เขตจอมทอง เขตตลิ่งชัน และเขตทวีวัฒนา รวมทั้งผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน ๒๐๐ คน ในโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ กรุงเทพมหานคร (กลุ่มกรุงธนเหนือ) โดยมี นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง เป็นประธานกล่าวเปิดโดยสรุปได้ว่า
โครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนเพื่อลงพื้นที่รับฟังความเดือดร้อนของประชาชนได้ดำเนินการมาแล้ว ๗๖ จังหวัด พบว่าส่วนใหญ่ เป็นปัญหาที่ดินทำกิน ปัญหาแหล่งน้ำ ปัญหาเกษตรกร ขณะที่การพิจารณากฎหมายของสภานิติบัญญัติแห่งชาติกว่า ๓๐๐ ฉบับ ส่วนหนึ่งมาจากการลงพื้นที่พบประชาชนนั่นเอง ในส่วนของกรุงเทพมหานครนั้นได้แบ่งออกเป็น ๖ กลุ่มในการลงพื้นที่รับฟังปัญหา และจะมีตัวแทนแต่ละกลุ่มมาประชุมในวันที่ ๒๔ เมษายนนี้ โดยจะเปิดโอกาสให้ผู้แทนเขตในกรุงเทพมหานครทั้ง ๕๐ เขตเสนอแนะความคิดเห็นโดยตรงผ่านการอภิปรายในห้องประชุมสภาซึ่งจะมีนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี รวมถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมรับฟังด้วย เพื่อจะได้นำปัญหาไปแก้ไขต่อไป
จากการรับฟังข้อมูลจากผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่กรุงธนเหนือ พบปัญหาต่าง ๆ ได้แก่ ปัญหาการรุกล้ำแม่น้ำลำคลอง ปัญหาขยะมูลฝอย ปัญหาการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในซอย ปัญหาน้ำเน่าเสียจากคอนโดมิเนียมโดยการปล่อยน้ำเสียยังไม่ได้รับบำบัด ปัญหากล้อง CCTV และปัญหายาเสพติด ทั้งนี้ในส่วนปัญหาด้านแหล่งน้ำนั้น ทางกรุงเทพมหานครชี้แจงว่าได้มีนโยบายขุดลอกคูคลอง โดยได้ตั้งคณะกรรมการติดตาม ในเบื้องต้นจะให้ผู้นำชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการเพื่อจะได้รายงานความเคลื่อนไหวของชุมชนต่อไป
29512307_1657645950977820_2279971788630181948_n 29513301_1657645690977846_3878650334709626505_n 29570907_1657645850977830_3632243689758050388_n 29572852_1657645804311168_5568767884474903203_n 29595178_1657645764311172_5230787044204408973_n
|  208 views

Related Posts

Leave a Comment

*

scroll to top