วันอังคาร , 11 ธันวาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » สนช. ลงพื้นที่พบปะประชาชน ในโครงการ สนช. พบประชาชน ณ กรุงเทพมหานคร (กลุ่มกรุงธนใต้)

สนช. ลงพื้นที่พบปะประชาชน ในโครงการ สนช. พบประชาชน ณ กรุงเทพมหานคร (กลุ่มกรุงธนใต้)

มีนาคม 27, 2018 4:38 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, สนช.พบประชาชน, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันอังคารที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ คณะอนุกรรมการเตรียมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ กรุงเทพมหานคร (กลุ่มกรุงธนใต้) ประกอบด้วย พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข ประธานอนุกรรมการ พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ พลเรือโท สนธยา
น้อยฉายา นายนิรวัชช์ ปุณณกันต์ และนายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล ร่วมพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นปัญหาต่าง ๆ ร่วมกับ ผู้อำนวยการเขต ผู้นำชุมชน นักเรียน นักศึกษา กลุ่มสตรี และภาคประชาชนในพื้นที่ จำนวน ๗ เขต ได้แก่ เขตภาษีเจริญ เขตบางแค เขตหนองแขม เขตบางขุนเทียน เขตบางบอน เขตราษฎร์บูรณะ และเขตทุ่งครุ รวมจำนวน ๒๐๐ คน ในโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายประเสริฐ ฉวีอินทร์ ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน ให้การต้อนรับ

จากการรับฟังประเด็นปัญหาของกลุ่มกรุงธนใต้ในครั้งนี้ พบประเด็นปัญหาต่าง ๆ ได้แก่ ปัญหาน้ำท่วม ปัญหาด้านการเกษตร ปัญหาการจราจรติดขัดและความปลอดภัยบนท้องถนน ปัญหาตัวนากบุกรุกพื้นที่ทางการเกษตรและบ่อเลี้ยงปลาสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนในเขตทุ่งครุ ปัญหายาเสพติด ปัญหามลภาวะเป็นพิษ จากโรงงาน ปัญหาขยะ ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเขตบางขุนเทียน ปัญหาคลองราษฎร์บูรณะตื้นเขินและการปล่อยน้ำเน่าเสียลงคลอง ค่าครองชีพผู้สูงอายุ ปัญหาผังเมือง ปัญหาความเดือดร้อนจากความเร็วของเรือสปีทโบท และขอให้ทบทวนกฎ ระเบียบ บางประการของกรุงเทพมหานคร และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและการพัฒนาประเทศ

พลโทชัยยุทธ พร้อมสุข ชี้แจงว่า สภานิติบัญญัติแห่งชาติจะรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้รับทั้งหมด
ทั้งปัญหาในภาพรวมและปัญหาในท้องที่ ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป

52067 52099 52179 52190 52191 52193

|  411 views

Related Posts

Leave a Comment

*

scroll to top