วันศุกร์ , 14 ธันวาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » คณะอนุกรรมการโครงการ สนช. พบประชาชน (กลุ่มกรุงเทพตะวันออก) ร่วมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงพื้นที่เอกชนภายในหมู่บ้านมณียา  

คณะอนุกรรมการโครงการ สนช. พบประชาชน (กลุ่มกรุงเทพตะวันออก) ร่วมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงพื้นที่เอกชนภายในหมู่บ้านมณียา  

มีนาคม 28, 2018 5:49 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, สนช.พบประชาชน, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันพุธที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ หมู่บ้านมณียา แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ คณะอนุกรรมการเตรียมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ กรุงเทพมหานคร (กลุ่มกรุงเทพตะวันออก) ประกอบด้วย นายชาญวิทย์ วสยางกูร ประธานอนุกรรมการ พลอากาศเอก อาคม กาญจนหิรัญ พลโท อำพล ชูประทุม ร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาด้านการปรับปรุงพื้นที่เอกชนภายในหมู่บ้านมณียา ร่วมกับผู้อำนวยการเขต ผู้แทนภาคประชาชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน ๕๐ คน ในโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน กรุงเทพมหานคร โดยมี นางนัยนา ละเอียดดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม ให้การต้อนรับ
จากการรับฟังประเด็นปัญหาการปรับปรุงพื้นที่เอกชนภายในหมู่บ้านมณียา พบว่า หมู่บ้านมณียาเป็นพื้นที่ของเอกชน โดยยังไม่ได้ยกพื้นที่กรรมสิทธิ์ที่ดินให้เป็นสาธารณะ เพื่อที่จะให้ภาครัฐสามารถเข้าไปดำเนินการได้ อาทิ ถนน ท่อระบายน้ำ อีกทั้งท่อระบายน้ำมีความกว้างเพียง ๔๐ เซนติเมตร ไม่สามารถระบายน้ำได้ทันท่วงที ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง
นายชาญวิทย์ วสยางกูร ชี้แจงว่า ในเบื้องต้นให้สำนักงานเขตบึงกุ่มร่วมกับประชาชนภายในหมู่บ้านมณียา ขุดลอกท่อระบายน้ำ และทำประตูปิด-เปิดการระบายน้ำ เพื่อป้องกันน้ำท่วมได้ในระยะหนึ่ง ทั้งนี้ หากการดำเนินงานมีปัญหาขอให้ผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม ทำหนังสือถึงตนหรือสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อจะได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป

1522233610353

1522233622699

1522233615775

1522233614136

1522233612401

|  371 views

Leave a Comment

*

scroll to top