วันศุกร์ , 14 ธันวาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » คณะอนุกรรมการโครงการ สนช. พบประชาชน (กลุ่มกรุงเทพเหนือ) ลงพื้นที่ศึกษาสภาพปัญหาการขยายถนนเพื่อแก้ปัญหาการจราจร ช่วงซอยพหลโยธิน ๕๔/๑ 

คณะอนุกรรมการโครงการ สนช. พบประชาชน (กลุ่มกรุงเทพเหนือ) ลงพื้นที่ศึกษาสภาพปัญหาการขยายถนนเพื่อแก้ปัญหาการจราจร ช่วงซอยพหลโยธิน ๕๔/๑ 

มีนาคม 28, 2018 6:42 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, สนช.พบประชาชน, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันพุธที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ บริเวณถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ คณะอนุกรรมการเตรียมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ กรุงเทพมหานคร (กลุ่มกรุงเทพเหนือ) นำโดย พลอากาศเอก ธงชัย แฉล้มเขตร ประธานอนุกรรมการ นำคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงพื้นที่ช่วงซอยพหลโยธิน ๕๔/๑ ช่วงสะพานคู่เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการขยายถนนเพื่อแก้ปัญหาการจราจร และถนนสุขาภิบาล ๕ บริเวณสามแยกตลาดวงศกร เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับปัญหาจราจร โดยได้รับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมเกี่ยวกับสภาพปัญหาจากนางรัตนธร รัตนสกุล ผู้อำนวยการเขตสายไหม
ทั้งนี้ ถนนพหลโยธินเป็นประตูนำรถเข้าสู่เขตพื้นที่ชั้นใน ด้วยสภาพพื้นที่ถนนที่มีขนาดแคบ แต่รถมีจำนวนมาก จึงทำให้เกิดปัญหาจราจร อีกทั้งถนนในซอยต่างๆ เป็นซอยที่สามารถทะลุไปยังถนนเส้นหลักได้ ดังนั้น การก่อสร้างสะพานข้ามถนนคลองหกวา เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะช่วยขยายถนน และระบายรถจากถนนหทัยราษฎร์ ถนนสุขาภิบาล ๕ และถนนสายไหม เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรที่แออัดได้
ขณะที่ พลอากาศเอก ชนัท รัตนอุบล สมาชิก สนช. ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ในอนาคตพื้นที่บริเวณดังกล่าวจะมีรถไฟฟ้าเกิดขึ้น หากเป็นไปได้ ควรจะมีการเปิดเส้นทางให้ถนนในซอยสามารถทะลุไปยังรถไฟฟ้าได้ เพื่อประชาชนจะได้มีความสะดวกในการเดินทางไปใช้บริการรถสาธารณะ เพื่อลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาการจราจรในระยะยาวอย่างยั่งยืน และก่อนจะมีการริเริ่มทำโครงการใดๆ ควรจะศึกษารายละเอียดอย่างรอบด้านและสมบูรณ์ และพูดคุยกับคนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน

1522236946257

1522236938676

1522236937108

1522236935263

1522236940100

|  242 views

Leave a Comment

*

scroll to top