วันอังคาร , 11 ธันวาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » รองประธาน สนช. คนที่สอง นำคณะ สนช. ร่วมถกแถลงประเด็นปัญหาการจราจรและแนวทางการแก้ปัญหาจากหน่วยงานและภาคประชาชนในพื้นที่กรุงเทพเหนือ

รองประธาน สนช. คนที่สอง นำคณะ สนช. ร่วมถกแถลงประเด็นปัญหาการจราจรและแนวทางการแก้ปัญหาจากหน่วยงานและภาคประชาชนในพื้นที่กรุงเทพเหนือ

มีนาคม 28, 2018 6:54 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, สนช.พบประชาชน, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันพุธที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ สำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพฯ นายพีระศักดิ์ พอจิต
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมถกแถลงประเด็นปัญหาการจราจรและแนวทางการแก้ปัญหาจากหน่วยงานและภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักเขต นักวิชาการ ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และภาคประชาชน ในพื้นที่กรุงเทพเหนือ จำนวน ๕ เขต ได้แก่ เขตสายไหม เขตบางเขน เขตหลักสี่ เขตดอนเมือง และเขตลาดพร้าว จำนวน ๑๘๐ คน ในโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ กรุงเทพมหานคร (กลุ่มกรุงเทพเหนือ) เพื่อรับทราบถึงปัญหาในพื้นที่ และรวบรวมปัญหาข้อเสนอแนะต่างๆ นำไปประกอบการพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป โดยมี ผู้อำนวยการเขตสายไหม ให้การต้อนรับ
นายพีระศักดิ์ พอจิต ได้กล่าวเปิดโครงการ พร้อมทั้งกล่าวถึงวัตถุประสงค์ และความสำคัญของโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนว่า เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมระหว่างแม่น้ำทั้ง ๔ สาย และการพบปะพี่น้องประชาชนเพื่อเป็นสะพานสะท้อนปัญหาจากพี่น้องประชาชนกลับไปยังแม่น้ำทั้ง ๔ สาย ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการมาแล้ว ๗๕ จังหวัด รับเรื่องร้องเรียนมากกว่า ๑๑,๐๐๐ เรื่อง ได้รับการแก้ไขปัญหาและติดตามประเมินผลแล้วมากกว่า ๘,๐๐๐ เรื่อง
ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่ในช่วงเช้าบริเวณถนนพหลโยธิน ช่วงซอยพหลโยธิน ๕๔/๑ และถนนสุขาภิบาล ๕ พบว่าปัญหาสำคัญของกลุ่มกรุงเทพเหนือ คือ ปัญหาการจราจร ทั้งจากการจราจรที่แออัด รวมถึงปัญหาการลดพื้นที่จากการก่อสร้างรถไฟฟ้า โอกาสนี้ ได้มีการนำเสนอข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้แทนส่วนต่างๆ ในประเด็น อาทิ การแก้ไขปัญหาการจราจรและการระบายน้ำในถนนแจ้งวัฒนะ การระบายน้ำในเขตบางเขน การแก้ปัญหาการจราจรที่แยกวงศกร การสร้างเขื่อนริมคลองถนน รวมถึงปัญหาการรุกพื้นที่ริมคลอง การพัฒนาถนนริมคลองถนนเพื่อแก้ปัญหาการจราจร การสร้างถนนเชื่อมถนนพหลโยธินกับถนนวิภาวดีรังสิตทางด้านใต้สนามบินดอนเมืองและพื้นที่แก้มลิงในเขตสายไหม
สำหรับการแก้ปัญหาการระบายน้ำนั้น จะมีการสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ เพื่อส่งน้ำไปยังอุโมงค์ระบายน้ำยักษ์ เพื่อบรรเทาปัญหาเรื่องน้ำท่วมขัง การขยายผิวการจราจร และการขยายถนนด้วยการตัดเชื่อมถนน การสร้างสะพานข้ามแยก จะเป็นช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรได้ ส่วนการแก้ปัญหาจราจรนั้นต้องแก้ปัญหาแบบทุกองคาพยพ และต้องปลูกฝังให้ประชาชนใช้บริการรถสาธารณะ สร้างรถสาธารณะให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน อีกทั้งประชาชนในพื้นที่ได้สะท้อนปัญหาเรื่องการไม่มีรถ ขสมก. บริการในเขตสายไหม ทำให้ทุกคนต้องซื้อรถ จนทำให้เกิดปัญหาจราจร ปัญหาลานกีฬาเอนกประสงค์ เพื่อใช้เป็นพื้นที่เอนกประสงค์ของคนในชุมชน รวมถึงปัญหาเรื่องจำนวนสถานศึกษาไม่เพียงพอกับจำนวนเด็กทั้งระดับประถมและมัธยม ทั้งนี้ สนช.ได้รับทราบประเด็นปัญหาต่างๆ และจะได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการต่อไป

1522237393615

1522237402639

1522237400520

1522237398659

1522237396807

|  337 views

Related Posts

Leave a Comment

*

scroll to top