วันศุกร์ , 14 ธันวาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ. การสาธารณสุข สนช. ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านนโยบายและยุทธศาสตร์การบริการสาธารณสุขของจังหวัดตรัง

กมธ. การสาธารณสุข สนช. ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านนโยบายและยุทธศาสตร์การบริการสาธารณสุขของจังหวัดตรัง

เมษายน 2, 2018 9:46 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

29571188_1663551957053886_1078339365092902593_n

วันอาทิตย์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายเจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการ
ศึกษาดูงานพร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุปข้อมูลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับ นายแพทย์บรรเจิด สุขพิพฒน์ปานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง นายราชัน อรุณแสง สาธารณสุขอำเภอ แพทย์หญิงจิราวรรณ อารยะพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโรงพยาบาลตรัง และนายแพทย์ยศกร เนตรแสงทิพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันตรัง เกี่ยวกับการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของจังหวัดตรัง การให้บริการด้านสาธารณสุข ระบบการให้บริการ ระบบการส่งต่อผู้ป่วย ระบบการจัดสรรงบประมาณ และการให้บริการระบบปฐมภูมิ (PCC) ในพื้นที่จังหวัดตรัง รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการดำเนินงาน  
จากนั้นลงพื้นที่ศึกษาสภาพแวดล้อมและ
การจัดระบบบริการสาธารณสุขของประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรัง

19059838_1663552127053869_2214543552130694753_n 29597567_1663552007053881_3519838216694780748_n 29695525_1663552063720542_514805053323840315_n

|  246 views

Leave a Comment

*

scroll to top