วันศุกร์ , 14 ธันวาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ.การต่างประเทศ ให้การรับรองคณะทำงานด้านสิทธิมนุษยชนกับบรรษัทข้ามชาติและองค์กรธุรกิจอื่น ๆ ของสหประชาชาติ

กมธ.การต่างประเทศ ให้การรับรองคณะทำงานด้านสิทธิมนุษยชนกับบรรษัทข้ามชาติและองค์กรธุรกิจอื่น ๆ ของสหประชาชาติ

เมษายน 2, 2018 4:05 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, ต่างประเทศ, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันจันทร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้อง ๒๑๙ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ ประธานคณะกรรมาธิการ นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล เลขานุการคณะกรรมาธิการ และพลโทหญิงดวงกมล สุคนธทรัพย์ ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วย นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ รองประธานคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมให้การรับรอง นาย Surya Deva และนาย Dante Pesce คณะทำงานด้าน
สิทธิมนุษยชนกับบรรษัทข้ามชาติและองค์กรธุรกิจอื่นๆ ของสหประชาชาติ ในโอกาสเยือนประเทศไทย
อย่างเป็นทางการเพื่อรับทราบและติดตามเกี่ยวกับการดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชนในประเด็นต่าง ๆ

S__6594590 S__6594591 S__6594592 S__6594593

|  270 views

Leave a Comment

*

scroll to top