วันศุกร์ , 14 ธันวาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » อนุกมธ.การทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนเมือง ศึกษาดูงานการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมบริเวณโรงไฟฟ้าแม่เมาะและเหมืองลิกไนต์แม่เมาะ

อนุกมธ.การทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนเมือง ศึกษาดูงานการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมบริเวณโรงไฟฟ้าแม่เมาะและเหมืองลิกไนต์แม่เมาะ

เมษายน 2, 2018 4:17 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

ระหว่างวันที่ ๑-๒ เมษายน ๒๕๖๑ ณ จังหวัดลำปาง พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
การทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนเมือง ในคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ศึกษาดูงานและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
สภาพแวดล้อมบริเวณโรงไฟฟ้าแม่เมาะและเหมืองลิกไนต์แม่เมาะ จังหวัดลำปาง  ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาหมอกควัน และการจัดการขยะของจังหวัดลำปาง

S__6594759 S__6594760 S__6594761 S__6594762

|  346 views

Leave a Comment

*

scroll to top