วันศุกร์ , 14 ธันวาคม 2018

Home » พิจารณากฎหมาย » สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๑

เมษายน 4, 2018 9:29 am by: Category: พิจารณากฎหมาย, สรุปผลการประชุม สนช., หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑

————————–

สรุปการประชุม

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๔ นาฬิกา

     เรื่องด่วน

     –  ร่างพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

     ผลการพิจารณา

     –  ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ ๒ โดยเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง คำปรารภ แล้วพิจารณาเรียงตามลำดับมาตราจนจบร่าง และลงมติในวาระที่ ๓ เห็นสมควรประกาศให้ร่างพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. …. ใช้เป็นกฎหมาย

     อนึ่ง สำหรับระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว ที่ประชุมมีมติให้เลื่อนการพิจารณา
ออกไปก่อน

ปิดประชุม เวลา ๑๑.๓๔ นาฬิกา

|  649 views

Leave a Comment

*

scroll to top