วันศุกร์ , 14 ธันวาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สรุปผลการประชุม อนุฯ ด้านการดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุแบบครบวงจร (กมธ. การสาธารณสุข) สนช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุม อนุฯ ด้านการดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุแบบครบวงจร (กมธ. การสาธารณสุข) สนช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑

เมษายน 4, 2018 2:47 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันศุกร์ที่ ๓๐  มีนาคม  ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๕ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒
คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านการดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุแบบครบวงจร โดยศาสตราจารย์คลินิก
นายแพทย์นิเวศน์  นันทจิต  ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับปัญหาโรคข้อในผู้สูงอายุ และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดย นายแพทย์สมบูรณ์  อินทลาภาพร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมาให้ข้อมูล

ผลการพิจารณา

ปัญหาโรคข้อเป็นปัญหาที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายของผู้สูงอายุเกือบทุกคน โดยจากการสำรวจโรคเรื้อรังในผู้สูงอายุปี ๒๕๕๗ ของสำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นโรคข้ออักเสบและข้อเสื่อม เป็นลำดับที่ ๑  รองลงมา คือ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ กล้ามเนื้อหัวใจตาย อัมพฤกษ์ อัมพาตและถุงลมโป่งพอง ตามลำดับ สำหรับโรคข้อที่พบในผู้สูงอายุมากที่สุด คือ ข้อเข่า  สำหรับปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุที่เป็นโรคข้อ มีดังนี้
๑. ตัวผู้สูงอายุจะต้องมีความตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันปัจจัยที่จะส่งผลให้โรคมีความรุนแรงมากขึ้น และควรให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามคำสั่งของแพทย์อย่างเคร่งครัด
๒. ครอบครัวและผู้ดูแล ควรให้ความเอาใจใส่ผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้น 
๓. แพทย์ผู้ทำการรักษา ควรให้เวลาการวินิจฉัยโรคของผู้สูงอายุมากกว่าปกติ เพราะผู้สูงอายุมักเป็นหลายโรค
ในเวลาเดียวกัน

ทั้งนี้ เพื่อให้การประเมินและวินิจฉัยโรคของผู้สูงอายุเป็นไปอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และรักษาได้อย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ ตัวของผู้สูงอายุเองที่จะต้องปฏิบัติตนเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เช่น ควบคุมน้ำหนักให้เหมาะสม ออกกำลังกายพอสมควร รับประทานอาหารครบหมู่ ตรวจสุขภาพประจำทุกปี หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ทำให้ข้อได้รับบาดเจ็บ งดสูบบุหรี่ งดดื่มสุรา ตั้งแต่ยังไม่เข้าสู่วัยสูงอายุ จะสามารถลดการเกิดโรคข้อในวัยสูงอายุได้

timeline_20180330_141556 timeline_20180330_141602 timeline_20180330_141621 timeline_20180330_141627

 

 

|  418 views

Leave a Comment

*

scroll to top