วันศุกร์ , 14 ธันวาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » ประธาน สนช. เป็นประธานในพิธี “สืบสานประเพณีไทยรดน้ำขอพรสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติอาวุโส เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์”

ประธาน สนช. เป็นประธานในพิธี “สืบสานประเพณีไทยรดน้ำขอพรสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติอาวุโส เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์”

เมษายน 5, 2018 12:42 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, กิจกรรมสำนักงานฯ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ สภานิติบัญญัติแห่งชาติจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยรดน้ำขอพรสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติอาวุโส (อายุ ๗๕ ปีขึ้นไป) เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย
นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติอาวุโสที่เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ มีจำนวน ๙ ท่าน ประกอบด้วย นายสมพร
เทพสิทธา (๙๓ ปี) นายแถมสิน รัตนพันธุ์ (๘๘ ปี) พลตรี จารึก อารีราชการัณย์ (๘๖ ปี) พลเอก ธีรเดช มีเพียร (๗๙ ปี) นางนิพัทธา อมรรัตนเมธา (๗๘ ปี) ศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ว (๗๗ ปี) นายกล้านรงค์ จันทิก (๗๕ ปี) คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี (๗๕ ปี) และนางเสาวณี สุวรรณชีพ (๗๕ ปี)

DSC_2380 S__6668318 S__6668319 S__6668320 S__6668321 S__6668322 S__6668323 S__6668324 S__6668325 S__6668326

|  229 views

Leave a Comment

*

scroll to top