วันศุกร์ , 14 ธันวาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สรุปผลการประชุม คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุม คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑

เมษายน 5, 2018 12:51 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

 เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย
นายแพทย์เจตน์  ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข
ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณากระบวนการตรวจสอบสารปนเปื้อนในปลาที่นำเข้าจากจังหวัดฟูกุชิมะ ประเทศญี่ปุ่น การสร้างความรู้ ความเข้าใจในการบริโภคปลาดิบต่อประชาชน แนวทางการแก้ไขปัญหา การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปัญหาอุปสรรค ตลอดจนประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผลการพิจารณา โดยผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้แทนสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ให้ข้อมูล โดยสรุปได้ว่า จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ส่งผลให้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในเมืองโอกุมะ จังหวัดฟูกุชิมะ ประเทศญี่ปุ่น ได้รับความเสียหาย ทำให้เกิดการแพร่กระจายของสารกัมมันตรังสี และพบการปนเปื้อนสารดังกล่าวในผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหารต่าง ๆ ซึ่งประเทศไทยดำเนินการเฝ้าระวังการ
นำเข้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทางด่านอาหารและยาอย่างเข้มงวด โดยมีการสุ่มตรวจตัวอย่างอาหารที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรฐานอาหารที่ปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี กำหนดให้อาหารปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีเป็นอาหารกำหนดมาตรฐาน โดยต้องมีมาตรฐานซึ่งตรวจพบสารกัมมันตรังสีได้ไม่เกินปริมาณที่กำหนด คือ ไอโอดีน – ๑๓๑ (Iodine – 131) ไม่เกิน ๑๐๐ เบคเคอเรลต่อกิโลกรัม หรือเบคเคอเรลต่อลิตร ซีเซียม – ๑๓๔ (Cesium – 134) และซีเซียม – ๑๓๗ (Cesium – 137) รวมกันไม่เกิน ๕๐๐ เบคเคอเรลต่อกิโลกรัม หรือเบคเคอเรลต่อลิตร

กรณีที่ปรากฏเป็นข่าวเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ได้มีการตรวจสอบการนำเข้าปลาจากจังหวัดฟูกุชิมะ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อนำไปจำหน่ายในร้านอาหารญี่ปุ่นในประเทศไทย ทางด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบและเก็บตัวอย่างสินค้าล็อตดังกล่าวให้สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เพื่อวิเคราะห์ปริมาณกัมมันตรังสีของไอโอดีน – ๑๓๑ (Iodine – 131) ซีเซียม – ๑๓๔ (Cesium – 134) และซีเซียม – ๑๓๗ (Cesium – 137) และขอความร่วมมือไปยังบริษัทผู้นำเข้าไม่ให้กระจายสินค้าดังกล่าว โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติได้ทำการตรวจวิเคราะห์และแจ้งให้ทราบว่า พบไอโอดีน – ๑๓๑ (Iodine – 131) ซีเซียม – ๑๓๔ (Cesium – 134) และซีเซียม – ๑๓๗ (Cesium – 137) ในปลาล็อตดังกล่าวมีปริมาณต่ำกว่าค่าความเข้มข้นต่ำสุดของปริมาณที่ตรวจวัดได้ ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐานตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

timeline_20180402_142422 timeline_20180402_142424 timeline_20180402_142435 timeline_20180402_142436

|  307 views

Leave a Comment

*

scroll to top