วันอาทิตย์ , 16 ธันวาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » ประธาน สนช. มอบหมาย ทปษ.ด้านระบบงานนิติบัญญัติ เป็นผู้แทนให้การรับรอง สมาชิกรัฐสภาสาธารณรัฐกานา

ประธาน สนช. มอบหมาย ทปษ.ด้านระบบงานนิติบัญญัติ เป็นผู้แทนให้การรับรอง สมาชิกรัฐสภาสาธารณรัฐกานา

เมษายน 10, 2018 1:19 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, ต่างประเทศ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันอังคารที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้อง ๒๑๙ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ นางละออ ภูธรใจ
ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ ได้รับมอบหมายจากประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นผู้แทนให้การรับรอง
Mr. James Klutse Avedzi สมาชิกรัฐสภาสาธารณรัฐกานา และคณะผู้เข้าร่วม “หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการจัดทำบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ” (Good Governance for Effective Provisions & Delivery of Public Services) จำนวน ๓๒ คน จากองค์กรสร้างประสิทธิภาพแก่บุคลากรระหว่างประเทศ (Capacity Building Network-International: CBN) ในโอกาสเดินทางศึกษาดูงานที่ประเทศไทย

โอกาสนี้ ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอำนาจ รวมถึงโครงสร้างของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมทั้งนำคณะเยี่ยมชมห้องประชุมรัฐสภา

DSC_3528

DSC_3666

DSC_3684

DSC_3709

|  238 views

Leave a Comment

*

scroll to top