วันเสาร์ , 15 ธันวาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » รองประธาน สนช. คนที่สอง ร่วมรับฟังปัญหาของชาวอุตรดิตถ์ ในโครงการ สนช.พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน

รองประธาน สนช. คนที่สอง ร่วมรับฟังปัญหาของชาวอุตรดิตถ์ ในโครงการ สนช.พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน

เมษายน 10, 2018 7:19 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, สนช.พบประชาชน, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันอังคารที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง นำคณะสมาชิกสภานิติบัญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ นายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน พลเอก สมศักดิ์ นิลบรรเจิด และพลเรือโท สนธยา น้อยฉายา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังปัญหาของประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ ในโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี นายถาพร ณ นคร สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้การต้อนรับ
จากนั้น คณะฯ เดินทางไปยังสหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชน จำนวน ๔๕๐ คน พร้อมทั้งลงพื้นติดตามและเยี่ยมชมโครงการกิจกรรมแก้มลิงข้าวเปลือกของสหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์
การจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งนี้ มีนายพีระศักดิ์ พอจิต เป็นประธานอนุกรรมการ รับผิดชอบในการลงพื้นที่ประกอบด้วย จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดแพร่ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย

1523362310647

1523362316907

1523362314949

1523362312715

|  350 views

Leave a Comment

*

scroll to top