วันอังคาร , 16 ตุลาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ. การศึกษาและการกีฬา สนช. “สนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพของสหราชอาณาจักร และการจัดยูธโอลิมปิกเกมส์ ในปี ๒๐๒๖”

กมธ. การศึกษาและการกีฬา สนช. “สนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพของสหราชอาณาจักร และการจัดยูธโอลิมปิกเกมส์ ในปี ๒๐๒๖”

เมษายน 20, 2018 10:22 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

bbc

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สนช. ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ โดยมี ดร. ตวง  อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ เป็นประธานการประชุม มีการพิจารณาประเด็นสำคัญ คือ

  • สรุปประเด็นสาระสำคัญการเดินทางไปประชุมทวิภาคีด้านการศึกษา ณ สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑

ดร.ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา กล่าวว่า คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้รับเชิญจาก Ms. Cindy Rampersuad, Senior Vice President of Pearson BTEC and Apprenticeships UK. ให้เดินทางไปประชุมทวิภาคีเกี่ยวกับระบบการจัดการอาชีวศึกษา การฝึกงาน โครงสร้างระบบอาชีวศึกษา รวมทั้งระบบอาชีวศึกษาที่สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้านอุตสาหกรรมของสหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑ เกี่ยวกับระบบการจัดการศึกษาและความสำเร็จในการพัฒนาคนด้านอาชีวศึกษา โดยเฉพาะระบบทวิภาคีตามหลักสูตร BTEC ในระดับ ปวช. ปวส. ในอุตสาหกรรมหลัก ทั้งอุตสาหกรรมบริการ และอุตสาหกรรม Digital Technology (Artificial intelligence) ที่สามารถนำมาปรับและประยุกต์ให้เข้ากับระบบอาชีวศึกษาของประเทศไทย รวมถึงแนวทางในการทำความความร่วมมือในการจัดการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษาร่วมกันได้ ในส่วนการออกแบบหลักสูตรการศึกษาของ Pearson จะมีการเชิญ
ผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ มาร่วมออกแบบหลักสูตรที่เป็นไปตามความต้องการ
ของสถานประกอบการ ผู้เรียนที่เข้าศึกษาตามหลักสูตร BTEC ดังกล่าว จะมีรายได้ระหว่างการเรียนในขณะที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการด้วย แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าสถานประกอบการส่วนใหญ่จะมีการใช้หุ่นยนต์ในกระบวนการผลิตเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากสามารถปฏิบัติงานได้ต่อเนื่อง ๒๔ ชั่วโมง ซึ่งเป็นการลดกำลังคนและลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้มากพอสมควร ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวได้รับความนิยมในประเทศต่าง ๆ มากมายเนื่องจากสามารถการันตีการมีงานทำให้กับผู้เรียนได้ และได้บุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงตามที่สถานประกอบการต้องการ ในส่วนของประเทศไทยได้มีการลงนามความ
ร่วมมือเพื่อจัดการศึกษาตามหลักสูตรดังกล่าวในเขต EEC โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งในโอกาสข้างหน้านี้จะได้มีการประชุมร่วมกัน
ในระดับนโยบายและจะได้เชิญผู้เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของสถาบันการศึกษา สถานประกอบการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าไทย และหน่วยงานอื่น ๆ ร่วมหารือ และ
วางมาตรการในการดำเนินการร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนในเรื่องดังกล่าวให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

  • การประชุมสมัชชาสหพันธ์กีฬานานาชาติ “สปอร์ต แอคคอร์ด ๒๐๑๘”

พลตรี จารึก  อารีราชการัณย์ รองประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา คนที่สี่ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการการกีฬา กล่าวว่า ได้เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหพันธ์กีฬานานาชาติ
“สปอร์ต แอคคอร์ด ๒๐๑๘” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งมีการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นเจ้าภาพ โดยมีผู้แทนจากองค์กรกีฬา และผู้เกี่ยวข้องในวงการกีฬาจากทั่วโลก ๑,๕๐๐ คน เดินทางมาร่วมประชุมในระดับสหพันธ์กีฬาของตนเอง สัมมนาหัวข้อกีฬาที่น่าสนใจ และภาคเอกชน มาพูดคุยเรื่องของธุรกิจและอุตสาหกรรมกีฬา เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนวงการกีฬาของโลกในอนาคต และในวันเดียวกัน โธมัส บ๊าก ประธานไอโอซี ได้เข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล และเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการที่หอประชุมกองทัพเรือ โดยมีการพูดคุยกันใน ๒ ประเด็นหลัก คือ
๑) ประเทศไทยขอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันยูธโอลิมปิกเกมส์
ในปี ๒๐๒๖ เนื่องจากคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ไอโอซีเมมเบอร์ประจำประเทศไทย จะให้สิทธิ์เจ้าภาพกับประเทศในทวีปแอฟริกา เพราะยังไม่เคยจัดการแข่งขัน อย่างไรก็ตามหากเกิดปัญหาขึ้นก็มีโอกาสที่ไทยจะเสนอตัวในปีดังกล่าวแทน และ
๒) การผลักดันกีฬามวยไทยให้บรรจุในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ในปี ๒๐๒๔ และการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมใหญ่ดังกล่าวจะต้องได้รับการยอมรับจากประเทศสมาชิกจึงจะมีโอกาสเข้าไปอยู่
ในโอลิมปิกเกมส์
ส่วนเรื่องของการเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกนั้น ประธานโอลิมปิกสากลระบุว่าสาธารณูปโภคทางการกีฬาของประเทศไทยนั้นถือว่ามีความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพยูธโอลิมปิกในอนาคต และในโอลิมปิกเกมส์จะคว้า
เหรียญทองได้นอกเหนือจาก ๓ ชนิดกีฬาที่เคยได้เหรียญมาก่อนหน้านี้อย่างเช่น มวยสากลสมัครเล่น ยกน้ำหนัก และ
เทควันโด เป็นต้น

 

ประชุมกมธศึกษา20-61_๑๘๐๔๑๙_0002 ประชุมกมธศึกษา20-61_๑๘๐๔๑๙_0005

|  165 views

Leave a Comment

*

scroll to top