วันอังคาร , 16 ตุลาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนและพบประชาชน ณ จังหวัดหนองบัวลำภู

คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนและพบประชาชน ณ จังหวัดหนองบัวลำภู

เมษายน 20, 2018 5:17 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, สนช.พบประชาชน, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันศุกร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดเลย จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองบัวลำภู (เขต ๖) ประกอบด้วย พลเอก ศุภวุฒิ อุตมะ ประธานคณะอนุกรรมการ นายวิทยา ผิวผ่อง เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมเยือนและพบประชาชน ตามโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

๑. เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ลงพื้นที่ศาลาประชาคมบ้านโป่งแค ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อพบประชาชน จำนวน ๑๒๐ คน โดยมี นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู และนายณัฐวัฒน์ บุญค้ำมา นายอำเภอนากลาง ให้การต้อนรับ

๒. เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้การทอเสื่อกก บ้านส้มป่อย ตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อพบประชาชนจำนวน ๑๗๐ คน โดยมีนายจรูญ วิริยะสังวร ให้การต้อนรับ

สำหรับประเด็นในการเยียมเยือน ทางสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้สอบถามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ซึ่งประชาชนทั้ง ๒ อำเภอเห็นว่า เป็นโครงการที่ให้ประชาชนในพื้นที่ได้แสดงความต้องการของพื้นที่อย่างแท้จริง และหากจะทำให้โครงการมีความยั่งยืน ยั่งยืน ประชาชนต้องคิดจริง ทำจริง และให้รัฐบาลสนับสนุนนโยบายอย่างต่อเนื่อง

1524218869628 1524218875033 1524218888852 1524218892388

|  454 views

Leave a Comment

*

scroll to top