วันอังคาร , 16 ตุลาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ. วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. …. ศึกษาดูงานและเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มผู้ใช้น้ำ จ.ระยอง

กมธ. วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. …. ศึกษาดูงานและเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มผู้ใช้น้ำ จ.ระยอง

เมษายน 24, 2018 3:14 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันอังคารที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. …. นำโดย พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ศึกษาดูงานและเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มผู้ใช้น้ำต่อร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. …. โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชค ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้การต้อนรับ
สำหรับการรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ ได้เชิญกลุ่มผู้ใช้น้ำจากภาคการเกษตร ภาคการอุตสาหกรรม ภาคการท่องเที่ยว และนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง เข้าร่วมสะท้อนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญจะได้รวบรวมนำไปประกอบการพิจารณาต่อไป

264256

264257

264258

264259

|  404 views

Leave a Comment

*

scroll to top