วันจันทร์ , 17 ธันวาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เปิดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นฯ ครั้งที่ ๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ จังหวัดภูเก็ต

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เปิดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นฯ ครั้งที่ ๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ จังหวัดภูเก็ต

เมษายน 30, 2018 9:30 am by: Category: กิจกรรมพิเศษ, หน้าหลัก, โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น Leave a comment A+ / A-
วันเสาร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องออร์คิดคอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น ๒ โรงแรมภูเก็ต ออร์คิด รีสอร์ทแอนด์สปา นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” ครั้งที่ ๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย/ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ” ซึ่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ให้แก่ผู้นำภาคส่วนต่าง ๆ และเสริมสร้างเครือข่าย
เข้มแข็งภาคประชาชน ในการมีส่วนร่วมกิจกรรมทางการเมืองกับ สนช. อีกทั้งเพื่อให้ สมาชิก สนช. ได้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำมาดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ของ สนช. ต่อไป โดยมี นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการ กล่าวรายงาน Mr.Georg Gafron ตัวแทนจากมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประจำประเทศไทยกล่าวทักทาย และนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย พลเอก ศุภวุฒิ อุตมะ พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์ และนายธานี อ่อนละเอียด สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมในพิธีเปิด
สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้แทนจากภาครัฐ เอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทนายความ อาสาสมัครหมู่บ้าน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และสื่อมวลชน จากจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดพังงา จำนวนทั้งสิ้น ๑๓๐ คน
31355269_1689632464445835_6056313077484224512_n 31408394_1689632501112498_8181491083415388160_n
31369723_1689632551112493_4157705278000726016_n 31413614_1689632611112487_5772701229989756928_n
|  182 views

Leave a Comment

*

scroll to top