วันอังคาร , 13 พฤศจิกายน 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สรุปผลการประชุม กมธ.การบริหารราชการแผ่นดิน

สรุปผลการประชุม กมธ.การบริหารราชการแผ่นดิน

พฤษภาคม 11, 2018 9:53 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารรัฐสภา ๒ พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของเงินบำเหน็จตกทอด ตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ โดยเชิญผู้แทนจากกรมบัญชีกลางและสมาคมนายทหารนอกประจาการ เข้าร่วมประชุม

นายพรชัย หาญยืนยงสกุล รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ได้ชี้แจงวิธีการคำนวณบำนาญของข้าราชการ รวมถึงบำเหน็จดำรงชีพที่จะได้รับหลังจากเกษียณอายุให้ที่ประชุมทราบ โดยระบุว่า ข้อเสนอที่ทางสมาคมนายทหารนอกประจำการต้องการให้รัฐบาลจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ครบสิทธิ คือ พิจารณาจ่ายบำเหน็จดำรงชีพครั้งที่ ๓ ให้แก่ผู้รับบำนาญที่มีอายุ ๗๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เพื่อให้สอดคล้องกับการจ่ายใน ๒ ครั้งที่ผ่านมา (ไม่เกิน ๑๕ เท่าของบำนาญรายเดือนที่ได้รับ) ตาม พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๖ นั้น เป็นลักษณะของการนำเงินในอนาคตมาใช้ก่อน ซึ่งรัฐบาลอาจต้องรับภาระเงินในส่วนนี้กว่า ๓๔,๐๐๐ ล้านบาท เพราะปัจจุบันมีผู้ที่ได้รับเงินบำนาญเกินกว่าเดือนละ ๒๖,๖๖๗ บาท ประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ คน

ด้านนายมนุชญ์ วัฒนโกเมร รองประธานคณะกรรมาธิการ และพลเอก สมเจตน์ บุญถนอม ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ ได้ขอให้กรมบัญชีกลางจัดทำเอกสาร โดยแยกรายละเอียดของผู้รับเงินบำนาญแต่ละกลุ่มให้ชัดเจน ซึ่งจะทำให้มองเห็นภาพรวมของการจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพได้ง่ายขึ้น

ขณะที่ศาสตราจารย์นิสดารก์ เวชยานนท์ โฆษกคณะกรรมาธิการ ได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับสูตรหรือหลักการที่นำมาใช้คำนวณ เพื่อจ่ายเงินบำนาญและเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการว่า ในยุคปัจจุบันสภาพแวดล้อมมีความเปลี่ยนแปลงไปมาก การคำนวณควรมีการพิจารณาใหม่หรือไม่ เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเชื่อว่าจะเป็นแรงจูงใจให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถมาเข้าสู่ระบบราชการได้

ด้านพลตรีหญิง พูลศรี เปาวรัตน์ กรรมการสมาคมนายทหารนอกประจำการ กล่าวว่า ข้อเสนอทั้งหมดเป็นการอ้างอิงจากกฎหมาย และไม่ได้เรียกร้องไปเกินกว่าสิทธิที่มีอยู่ พร้อมขอให้กรมบัญชีกลางพิจารณาทบทวนรายละเอียดและข้อเสนอทั้งหมดเพื่อช่วยเหลือข้าราชการบำนาญที่กำลังเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้ ให้มีความสุขในบั้นปลายของชีวิต

อย่างไรก็ตาม กรมบัญชีกลางเห็นว่า หากการจ่ายเงินเป็นลักษณะของการจ่ายตามเปอร์เซ็นต์ หรือจ่ายเป็นขั้นบันไดของผู้รับบำนาญโดยพิจารณาจากเงื่อนไขที่มีอยู่ประกอบด้วย อาจมีความเป็นไปได้มากกว่าการจ่ายรอบเดียวให้ครบสิทธิทุกคน ซึ่งในประเด็นนี้กรมบัญชีกลางจะนำกลับไปทบทวนเพื่อหาแนวทางช่วยเหลืออีกครั้ง

1 2 3 4 5 6 7

|  612 views

Leave a Comment

*

scroll to top