วันจันทร์ , 17 ธันวาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ.เศรษฐกิจฯ สนช. ศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๑ พื้นที่อำเภอเวียงแก่น

กมธ.เศรษฐกิจฯ สนช. ศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๑ พื้นที่อำเภอเวียงแก่น

พฤษภาคม 12, 2018 1:37 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ ศูนย์ราชการอำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย พลเอก รังสาทย์ แช่มเชื้อ และนางเสาวณี สุววรณชีพ ปรึกษาคณะกรรมาธิการ ศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานหน่วยงานในพื้นที่อำเภอเวียงแก่น ในด้านการบริหารจัดการและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๑ รวมถึงการดำเนินงานโครงการสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่ประชาชน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่ต้องการให้คณะกันมาที่การผลักดันหรือให้การสนับสนุนต่อไป

152610619193415261061952131526106211833

|  89 views

Leave a Comment

*

scroll to top